Кућа др Лазе Лазаревића у Београду
ИСТОРИЈА ПОД ЈЕДНИМ КРОВОМ

Кућа у Хилендарској улици бр 7 у Београду значајан је историјски споменик културе за Град Београд.У овој времешној згради од 1887. године живео је познати и признати лекар, први геронтолог Србије и писац Лаза К.Лазаревић. Град Београд се побринуо да зграду заштити као споменик културе, поставивши плочу на фасади зграде. Међутим, због немања слуха за конзерваторске радове на овом објекту под заштитом државе долази до пропадања па је неопходна хитна и неизоставна конзерваторска заштита овог вредног културног добра. 

          Кућа у Хилендарској бр 7 датира од 1878. године и има веома дугачко двориште које се граничи са двориштем куће у Милетиној улици. У двориште се улази преко мале капије за пешаке и велике капије за кола. 

       

Палилулска штедионица која је била власник зграде (после смрти Лазе Лазаревића) преправљала је фасаду око 1910 године. На фасади са четири прозора, од којих два припадају великој соби, изнад прозора налазе се троугласти тимпанови,а поред прозора налазе се вајани украсти у облику стилизованих глава. Зграда је забитним зидом окренута према улици. Средњи, највиши део забата завршен је лучно и има у средини тавански прозор. Троугласти тимпанони и паламете представљају елементе из ренесансе. Лучни облик завршетка забата, као и црвено-бело шаховско поље је карактеристика српско-византијског стила. Овакав пример мешања елемената различитих стилова (једно од битних својстава београдске архитектуре 19. века) необичан, тако да међу сачуваним београдским зградама из тога периода нема ни једог сличног примера. На месту које је заузимала митрополитова башта и башта Лазе Лазаревића просечене су нове улице.